Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

INTERBA Projekt: Metodologije naučnog istraživanja u ICT

Danas je na Fakultetu humanističkih nauka, u okviru INTERBA projekta, održana obuka za studente i nastavno osoblje. Tema je bila "Metodologije naučnog istraživanja u ICT-u".

Prof. dr. Emina Junuz je tokom radionice koristila je pedagoški model SCATE. Radionica je obuhvatila sljedece teme:

  1. Metodologija, metode i tehnika istraživanja
  2. Izrada naučnog članka i objavljivanje
  3. Prezentacija naučnih rezultata
  4. Proces recenzije.

Tipična struktura kreiranog materijala za e-učenje pridržava se pet SCATE komponenti

  • SCOPE - Obim stavlja svaku jedinicu u kontekst kursa i jasno navodi specifične ciljeve.
  • CONTENT - Sadržaj kontekstualizira nove informacije. To mogu biti bilješke na mreži ili grafički prikazi sadržaja.
  • ACTIVITY - Aktivnosti je mjesto gdje se novostečene vještine i znanja primjenjuju u praksi. To može uključivati pisanje kratkog rada, provođenje grupne aktivnosti ili odgovaranje na scenarij datog slučaja.
  • THINK - Razmišljanje daje studentima priliku da razmisle o svojim novostečenim vještinama i znanjima. Ovo može imati oblik promišljenog odgovora na pažljivo osmišljeno pitanje instruktora ili vršnjačke razmjene o naučenim lekcijama.
  • EXTRA - ekstra zaokružuje cjelinu, podstiče dalje istraživanje i učenje, i procjenu.

Ova radionica je rezultat INTERBA projekta. INTERBA je akronim za Erasmus+ projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju „INTERnacionalizacija kod kuće: Ugrađivanje pristupa i struktura za poticanje internacionalizacije na Zapadnom Balkanu“ 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP.

23 učesnika je pratilo predavanje uživo, dok se 12 učesnika pridružilo online.