Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
JAMK Univerzitet primjenjenih nauka
JAMK Univerzitet primjenjenih nauka

Mogućnost razmjene u svrhu predavanja u zimskom semestru 2021/22 na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka

Nominovati se može nastavno osoblje najmaje u zvanju docenta i moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu.

Zainteresovani za mobilnost na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka u Finskoj mogu se nominovati u oblasti građevine i mašinstva. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2.

Svi zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 10.09.2021. do 23:59.