Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
MARE NOSTRUM
MARE NOSTRUM

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semesteru 2021/22 u okviru Mare Nostrum mreže u Portugalu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Studenti prvog i drugog ciklusa se mogu nominovati za stručnu praksu. Stručna praksa predviđa rad na izradi završnog rada za studente prvog ciklusa i diplomskog rada za studente drugog ciklusa. Oblasti koje se mogu izabrati su oblasti koje se nude za prvi i drugi ciklus. Kvota je 3.

Studenti mogu da izaberu između sljedećih univerziteta: Univerzitet u Evori, Nova Univerzitet u Lisabonu, Univerziteta u Algarvu i Univerziteta u Portu. U mreži osim Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru iz BiH se nalaze i Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu u okviru Mare Nostrum mreže treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://www.up.pt/marenostrum2019/courses

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 08.10.2021. u 23:59.