Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Sivas Džumhurijet Univerzitet
Sivas Džumhurijet Univerzitet

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Sivas Džumhurijet Univerzitetu u Turskoj

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Zainteresovani za mobilnost na Sivas Džumhurijet Univerzitetu u Turskoj mogu se nominovati u oblasima jezika, ekonomije, mašinstva, psihologije i sociologije. Kvota za studente je 1, kvota mobilnosti u svrhu predavanja je 3 i kvota u svrhu osposobljavanja je 2.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa Sivas Džumhurijet Univerzitetom treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/en/

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 10.10.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.