Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu jugoistočne Norveške u ljetnom semestru 2021/22


Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Oblasti na koje se može nominovati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu jugoistočne Norveške koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (3).

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu jugoistočne Norveške treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: www.usn.no/english/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 20.09.2021 do 23:59.