Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UAL
UAL

Mogućnost razmjene studenata, na Univerzitetu Almeriji u ljetnom Semestru 2021/22

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Oblasti za koje se može nominovati su pravo, poljoprivreda, jezici, IT i ekonomija. Kvota za studente je 2.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Almeriji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link:https://www.ual.es/en/comunidad/estudiantes-internacionales?idioma=en_GB

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 17.10.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.