Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
erasmus+
erasmus+

Drugi poziv za nominacije za razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru 2021/22

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Univerzitet u Bolonji – sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (1)
Transilvanijski Univerzitet u Brasovu – mašinstvo, poljoprivreda, turizam – studenti prvog i drugog ciklusa (1)
Wszechnica Polska Univerzitet u Varšavi – engleski jezik – studenti prvog ciklusa 1, mobilnost u svrhu predavanja (3), mobilnost u svrhu osposobljavanja (3)
Univerzitet Santijago de Kompostela – humanističke nauke, građevina, poljoprivreda, jezici, ekonomija – studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (2)

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu u ljetnom semestru 2021/22 na nekom od gore navedenih univerziteta treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 06.10.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.