Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Sastanak sa bivšim predsjednikom Vijeća sigurnosti UN-a Diegom Arriom

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru  je posjetio bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN u 1992, Diego Arria. Venecuelanski diplomata je izabran kao Počasni građanin Sarajeva za 2021. godinu. Osim ambasadora, sastanku su prisustvovali predstavnici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), Srpskog građanskog vijeća (SGV), Foruma parlamentaraca BiH 1990 i Mostarskog kruga.