Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ponovljeni poziv za nominacije u ljetnom semesteru 2021/22

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Ataturk Ataturk – poljoprivreda, ekonomija, građevina, mašinstvo, IT, humanističke nauke, pravo – mobilnost u svrhu predavanja (2) i mobilnost u svrhu osposobljavanja (2)

Jan Kohanovski Univerzitet u Kilcu – jezici, ekonomija i turizam – studenti prvog i drugog ciklusa – (2), mobilnost u svrhu predavanja (1) mobilnost u svrhu osposobljavanja (1)

Univerzitet Santijago de Kompostela – humanističke nauke, građevina, poljoprivreda, jezici, ekonomija – studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (2)

Transilvanijski Univerzitet u Brasovu – mašinstvo, poljoprivreda, turizam – studenti prvog i drugog ciklusa (1)

Wszechnica Polska Univerzitet u Varšavi – engleski jezik – studenti prvog ciklusa (1)

EASD Castello – dizajn interijera – studenti prvog ciklusa – (2)

Univerzitetski koledž poduzetništva i administraciju u Lublinu- ekonomija – studenti prvog ciklusa - (3)

Univerzitet u Primorskoj – turizam – studenti prvog ciklusa - (3)

Univerzitet u Valjadolidu – humanističke nauke, pravo, nauka, mašunski fakultet - studenti prvog ciklusa, inžinjering zaštite okoliša – studenti drugog ciklusa. Kvota za studente je 3.

UNiverzitet u Ljeidi - mašinstvo, IT - studenti prvog ciklusa (2), mobilnost u svrhu predavanja - (1)

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu u ljetnom semestru 2021/22 na nekom od gore navedenih univerziteta treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Studenti koji dolaze sa fakulteta koji imaju odsjeke, prilikom izrade ugovora o učenju, a prije nego što koordinator fakulteta potpiše ugovor o učenju, treba da se za odabir predmeta konsultuju sa šefom njihovog odsjeka.

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 05.11.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.