Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Dan međunarodne saradnje na UNMO
Dan međunarodne saradnje na UNMO

Dan međunarodne saradnje na UNMO

U četvrtak 14.10.2021 od 11:00 do 14:00 u Amfiteratru na Mašinskom fakultetu održati će se Dan međunarodne saradnje tokom kojeg će se promovisati razmjena studenata i nastavnog osoblja.

Osim predstavljanja svih univerziteta sa kojima Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru ima saradnju u okviru Erasmus+ programa razmjene, student će prezentirati i svoja iskustva dolaznih i odlaznih studenata.

Također će biti predstavljen i Erasmus+ projekat izgradnje kapaciteta “‘INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans/ INTERBA’. Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je partner na projektu. Cilj INTERBA projekta je da formuliše koherentan i detaljan koncept internacionalizacije kod 'kuće' koji bi se mogao integrirati u Mape puta partnerskih visokoškolskih ustanova slijedeći njihove specifične potrebe, da poveća opseg i održivost aktivnosti internacionalizacije kod 'kuće' koje su implementirale visokoškolske ustanove koje su partneri na projektu, da obuči stručnjake za razvoj i integraciju koncepta internacionalizacije kod 'kuće' u visokoškolsko okruženje, da pokrene internetske platforme kao alat za implementaciju internacionalizacije kod 'kuće' i da uspostavi, /modernizuje postojeću strukturu i subjekte odgovorne za internacionalizaciju kod 'kuće' na visokoškolskim ustanovama.

Predstavnici Politehničkog Univerziteta u Portealegreu, Vitautas Magnus Univerziteta, Univerziteta u Evori, Katoličkog Univerziteta u Valensiji, Nova Univerziteta u Lisabonu, Kutahja Dumlupinar Univerziteta, Erlangen Univerziteta u Ninbergu, Katoličkog Univerziteta u Lilu i Univerziteta Santjago od Kompostele će takođe biti prisutni i moći će odgovarati na pitanja studenata i osoblja.