Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Sivas Cumuriyet University
Sivas Cumuriyet University

Mogućnost razmjene studenata na Sivas Džumhurijet Univerzitetu u ljetnom semestru 2021/22

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Oblasti za koje se može nominovati su jezici, ekonomija, društvene i bihevioralne nauke, mašinstvo. Kvota za studente je 2, s tim da je jedna mobilnost za studiranje i trajati će 5 mjeseci a druga je mobilnost za praksu i trajat će 75 dana.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Sivas Džumhutijet Univerzitetu u treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Koristan link: https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/en/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 06.12.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.