Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Univerzitetu u Almeriji u ljetnom semestru 2021/22

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Po ovom pozivu može se nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja.

Oblasti na koje se može nominovati su:  pravo, poljoprivreda, jezici, turizam i ekonomija. Kvota je 1.

Svo zainteresovano nastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Univerzitetu u Almeriji treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 30.11.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.