Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na Karl Franzens Univerzitetu u Grazu u ljetnom semetseru 2021/22

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Nominacije su moguće na sve oblasti koje se izučavaju na Karl Francens Univerzitetu u Gracu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za mobilnosti u svrhu predavanja je 2 dok je kvota u svrhu osposobljavanja 1.

Nastavno i nenastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Karl Francens Univerzitetu u Gracu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika, Europass CV (na engleskom jeziku) i pismo poziva od stane institucije domaćina. Kontak za pomoć pri uspostavljanju kontakta sa potencijalnim domaćinom staffmobility@uni-graz.at.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 06.12.2021. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.