Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Aktuelni čas sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Nacionalni demokratski institut (NDI) i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizovali su Aktuelni čas/sat sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama 11.11.2021. godine u periodu od 12:00 do 13:30h u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.  

U okviru programa Podrške političkom pluralizmu i procesima dobrog upravljanja i vlasti u BiH (Supporting Political Pluralism and Good Governance Processes in BiH) podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementiranog od strane Nacionalnog demokratskog instituta, u toku 2020. godine je osnovana neformalna grupa mladih zastupnika i zastupnica iz FBiH.

Cilj ove grupe mladih izabranih zvaničnika i zvaničnica je promijeniti praksu i poboljšati direktnu komunikaciju sa građanima i građankama, povećati transparentnost i približiti kako svoj lični rad, tako i rad parlamenata mladima u Bosni i Hercegovini.

Parlamentarci i parlamentarke u Klubu su kao jednu od svojih primarnih zajedničkih inicijativa identificirali i otvoreni dijalog sa studentima i studenticama na univerzitetima širom FBiH te  se prvi ovakav događaj organizovao u saradnji sa Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Panelisti i panelistice su bili: Ismet Lulić (SDP BiH), Zastupnik u Skupštini HNK, Mario Mikulić (HDZ BiH), Zastupnik u Parlamentu FBiH, Matea Cakalin (HDZ BiH), Zastupnica u Parlamentu FBiH, Suzana Krišto (HDZ BiH), Zastupnica u Skupštini Srednjebosanskog kantona, a „Aktuelni sati/čas“ je održan uz aktivno učešće, pitanja i diskusiju studenata/studentica, predstavnika/predstavnica i članova/članica Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama.

Aktuelni sat/čas je  moderirala prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru van. prof. dr.sc. Rebeka Kotlo, a uvodna obraćanja održali su direktor Nacionalnog demokratskog instituta Nenad Simović i Ajla Kasumović, voditeljica programa NDI.