Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet u Valjadolidu - logo
Univerzitet u Valjadolidu - logo

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Valladolidu u zimskom semestru 2021/22

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (4), nastavno osoblje (2) U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristni linkovi: https://uvamobplus.uva.es/publico/courses https://erasmusplusuva.wordpress.com/

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 30.03.2021 do 23:59.