Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Radna posjeta rektorice Univerziteta u Tuzli

Univerzitet su danas posjetile prof.dr. Nermine Hadžigrahić, rektorice Univerziteta u Tuzli i Jasmina Berbić, generalni sekretar Univerziteta u Tuzli. Sastanku su prisustvovali rektor prof.dr. Elvir Zlomušica, prorektori Veldin Ovčina, Edina Špago Ćumurija i Rebeka Kotlo i generalni sekretar Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Alim Abazović. Tokom sasatanka razmjenjena su iskustva o naučno-nastavnom procesu i organizaciji  rada Univerziteta, zakonskim i podzakonskim aktima na nivoima kantona, autonomiji Univerziteta, a razgovaralo se i o nastavku uspješne saradnje između ova dva javna univerziteta.