Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prezentacija publikacija u izdanju Univerziteta 2020. godine

U okviru obilježavanja 44. godišnjice postojanja i rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka upriličena je prezentacija izdavačke djelatnosti Univerziteta za 2020. godinu.

Prezentirano je 14 monografskih i 8 serijskih publikacija, te Katalog odabranih umjetničkih djela Univerziteta „Džeaml Bijedić“ u Mostaru. Prodekani za naučno-istraživački rad prezentirali su publikacije svojih profesora i saradnika koje su objavljene u 2020. godini, kao i časopise koji se redovno objavljuju na fakultetima.

Izdavačka djelatnost Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru ima dugu tradiciju, dužu od samog Univerziteta. Prva monografska publikacija pod nazivom Istorija srednjeg veka autora Nijaza Slipičevića, objavljena je 1969. godine u izdanju Pedagoške akademije u Mostaru. Ukupan broja izdanja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru iznosi oko 380 monografskih publikacija. Danas su sačuvane 344 monografske publikacije koje čine Arhivsku zbirku Univerzitetske biblioteke. Broj koji nedostaje su prijeratna izdanja koja su nestala u vatrenoj stihiji u maju 1993. godine, kada je zgrada Univerzitetske biblioteke sa cjelokupnim knjižnim fondom od 100.000 knjižnih jedinica u potpunosti izgorjela. Također, Univerzitet je izdavač i 17 serijskih publikacija, od kojih danas redovno izlazi osam. U ovim časopisima objavljeno je više od hiljadu naučnih i stručnih radova.

Cjelokupna izdavačka djelatnost okupljena je Arhivskom zbirkom Univerzitetske biblioteke i prezentirana kroz online katalog biblioteke.