Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prezentacija naučno-istraživačkih projekata Univerziteta

Danas je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana prezentacija naučnoistraživačkih projekata nastavnog i saradničkog osoblja fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru čija implementacija je trajala u 2020. godini. Navedena manifestacija održana je na Nastavničkom fakultetu Univerziteta, u okviru programa obilježavanja 44. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Prezentirano je 5 naučno-istraživačkih projekata. Naučno-istraživačke projekte je prezentiralo akademsko osoblje (prodekani za naučno-istraživački rad, voditelji projekata i članovi projektnih timova) Agromediteranskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Pravnog fakulteta.

Sutra je na našem Univerzitetu planirana promocija doktora nauka, u velikoj Sali na Građevinskom fakultetu s početkom u 13:00 sati, te Vas ovim putem pozivamo da ispratite i ovu aktivnost.