Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prva zajednička sjednica Rektorske konferencije Bosne i Heregovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine/Ректорске конференције Босне и Херцеговине (RK BiH/RZ BiH/РК БиХ) i Rektorskog zbora Republike Hrvatske

Prva zajednička sjednica Rektorske konferencije Bosne i Heregovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine/Ректорске конференције Босне и Херцеговине (RK BiH/RZ BiH/РК БиХ) i Rektorskog zbora Republike Hrvatske održana je u okviru manifestacije Dies Academicus 2021 Sveučilišta u Mostaru kao domaćina. Polazeći od obostrane, zajedničke i jedinstveno izražene želje za unaprjeđenjem međusobne saradnje te oslanjajući se na Zagrebačku deklaraciju Vijeća Europske Unije, usvojene 2020. tokom predsjedavanja Republike Hrvatske, kojom se izjavljuje podrška evropskoj perspektivi zapadnoga Balkana, članovi Rektorske konferencije Bosne i Heregovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine/Ректорске конференције Босне и Херцеговине (RK BiH/RZ BiH/РК БиХ) i Rektorskog zbora Republike Hrvatske potpisali su Sporazum o razumijevanju i saradnji u svim područjima zajedničkog interesa.

Saradnja se ponajprije očekuje u naučnim, obrazovnim i drugim područjima djelovanja akademske zajednice, zastupljene na svim javnim univerzitetima, odnosno sveučilištima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Sporazum su potpisali u ime Rektorske konferencije Bosne i Heregovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine/Ректорске конференције Босне и Херцеговине (RK BiH/RZ BiH/РК БиХ) rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković, predsjednik i predsjednica Rektorskoga zbora Republike Hrvatske prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci. Potpisnici Sporazuma saglasni su za međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije nastavnika i naučnika svih javnih univerziteta/sveučilišta, a radi međusobne razmjene iskustava u naučno-nastavnom procesu te za međusobnu saradnju na naučnim skupovima, simpozijima i konferencijama i organizacija istih. Međusobna saradnja na istraživačkim i stručnim projektima finansiranim iz EU fondova te međusobna saradnja na unapređenju inkluzivne regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa i osnaživanja evropskih vrijednosti također su dio Sporazuma.

Poseban naglasak stavljen je na saradnju u otklanjanju prepreka u pristupu visokom obrazovanju, stvaranju dodatnih prilika za mlade i zaustavljanju pojačanog iseljavanja mladih i provođenje reforme visokoga obrazovanja u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivnim i punopravnim sudjelovanjem u jedinstvenom evropskom obrazovnom području. Mobilnost (razmjena) nastavnika, studenata i nenastavnog osoblja i razmjena publikacija (univerzitetskih/sveučilišnih udžbenika, nastavnog materijala, stručne literature i univerzitetskih/sveučilišnih novina) i drugih naučnih informacija dio su Sporazuma potpisanog u Mostaru. Sporazum je potpisan na razdoblje od dvije godine, nakon čega se automatski obnavlja za daljnje dvogodišnje razdoblje, osim ukoliko jedna od strana potpisnica ovoga Sporazuma želi isti raskinuti uz poslanu obavijest šest mjeseci unaprijed. Odgovorne osobe su predsjednici Rektorske konferencije Bosne i Heregovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine/Ректорске конференције Босне и Херцеговине (RK BiH/RZ BiH/РК БиХ) i Rektorskog zbora Republike Hrvatske, budući da se biraju na jednu kalendarsku, odnosno akademsku godinu.

Na sjednici su razmatrani izazovi pandemije COVID-19 za sistem visokog obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj koja je promijenila način funkcioniranja svih univerziteta i sveučilišta i unatoč određenom povratku klasičnoj nastavi, donijela je sa sobom trajne promjene, ali i izazove na koje je potrebno odgovoriti upravo ovakvim vidom saradnje.

Inicijativom Sveučilišta u Mostaru, a radi unapređenja i osiguranja kvalitetnije saradnje između javnih univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini i sveučilišta u Republici Hrvatskoj, organizirana je Prva sjednica Rektorske konferencije/zbora BiH i Rektorskog zbora RH. Na sjednici su razmatrani neki od ključnih problema s kojima se danas suočavaju univerziteti/sveučilišta, kao što je smanjenje broja studenata, održavanje kvaliteta i kontinuiteta nastave u uvjetima djelovanja COVID-19, te značaj implementacije Zagrebačke deklaracije Europskog vijeća za razvoj  sveučilišta/univerziteta u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj.

Posebno ističem da je potpisan  i Sporazum o razumijevanju i međusobnoj saradnji u svim oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u oblasti naučno-istraživačkog rada, razmjene nastavnika i stručnjaka i realizaciji zajedničkih projekata. Svakako da takvu saradnju treba proširiti i na ostale univerzitete/sveučilišta iz Srbije, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Albanije.“

Izvor: www.unze.ba