Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog osoblja na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi u ljetnom semesteru 2021/22 – ponovljeni poziv

Oblast na koju se mogu nominovati studenti prvog i drugog ciklusa, nastavno osoblje je  engleski jezik.

Kvota za studente je 1. Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2

Svi zainteresovani studenti, nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Koristan link: https://wszechnicapolska.edu.pl/en-ru-ua/english/erasmus/study-programme-for-erasmus-students

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 28.12.2021. godine do 23:59.