Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Dan nauke iz oblasti ekologije, biotehnologije, zoologije i prehrambene tehnologije
Dan nauke iz oblasti ekologije, biotehnologije, zoologije i prehrambene tehnologije

Dan nauke iz oblasti ekologije, biotehnologije, zoologije i prehrambene tehnologije

I ove godine se nastavlja tradicija održavanja Dana znanosti iz oblasti ekologije, biotehnologije, zoologije i prehrambene tehnologije, započeta 2019. godine.

Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Agronomsko-prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru zajedno sa Fakultetom za tropske studije Univerziteta iz Češke sa CULS u petak, 10.12.2021. od 11:00 – 14:00 organizuju Dan nauke u prostorijama Agromediteranskog i Agronomsko-prehrambeno tehnološkog fakulteta.

Cilj ovog događaja koji se organizuje na Dan nauke u Federaciji BiH, je da se popularizuje nauka kroz neprofitne događaje i programe koji promovišu nauku, naučno istraživački rad i/ili naučne metode istraživanja među djecom, učenicima, mladima i široj društvenoj zajednici.

Ove godine događaj će biti više interaktivnog karaktera, tako da će učenici imati priliku da učestvuju u zanimljivim naučnim i stručnim sadržajima za osnovnoškolce, srednjoškolce i student, uz mentorstvo nastavnog osoblja sa Agromediteranskog odnosno Agronomsko-prehrambeno tehnološkog fakulteta.