Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Mobilnost studenata Univerziteta
Mobilnost studenata Univerziteta

Prvi poziv za nominacije za razmjenu u ljetnom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i nenastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u ljetnom semestru akademske 2021/22.

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet u Granadi - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (2) studenti drugog ciklusa (2), mobilnost u svrhu predavanja (2), mobilnost u svrhu osposobljavanja (1). Prednost će imati studenti sa znanjem španskog jezika i studenti Odsjeka za engleski jezik i književnost.

JAMK Univerzitet primjenjenih nauka – građevina i mašinstvo, 4 studenta prvog ciklusa, mobilnost u svrhu predavanja (2), mobilnost u svrhu osposobljavanja (2).

Kirklareli Univerzitet – mašinstvo, građevina, IT, turski jezik – studenti prvog ciklusa (1). Prednost će imati studenti Odsjeka za turski jezik i književnost.

Univerzitet Santiago od Kompostela – građevina, humanističke nauke, poljoprivreda, engleski, hemijski inžinjering - studenti prvog ciklusa (1) i mobilnost u svrhu predavanja (1).

La Sapienca Univerzitet - sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima – studenti prvog ciklusa (2), mobilnost u svrhu predavanja (4). U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Zenici. Za nominaciju u svrhu predavanja na La Sapienca Univerzitet potreban je i dokaz o uspostavljenom kontaktu sa profesorom domaćinom koji će potpisati potivno pismo kao i lista publikacija.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 20.09.2021 do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.