Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Nj. Ekselencija Yasar Ergun i rektor prof. dr. Elvir Zlomušica
Nj. Ekselencija Yasar Ergun i rektor prof. dr. Elvir Zlomušica

Posjeta NJ. E. generalnog konzula Republike Turske u Mostaru

Danas je Univerzitet posjedio, Nj. E. Jašar Ergun, generalni konzul R. Turske u Mostaru.

Tokom posjete razgovaralo se o dosadašnjoi i budućoj saradnji, kao i o prilagiđavanju saradnje uslovima pandemije. NJ. Ekselencija je naglasio želju da se postojeća saradnja nadogradi i intenzivira. Također se razgovaralo o mogućim oblastima i pravcima buduće saradnje.

Delegaciju Univerziteta, pored Rektora, prof. dr. Elvira Zlomušice, također su činili Prorektor za finansije, vanredni prof. dr. Veldin Ovčina, Prorektor za međunarodnu saradnju, vanredni prof. dr. Edina Špago Ćumurija, Voditelj studijskog programa zdravstvene njege, vanredni prof. dr. Samra Međedović, generalni sekretar, Alim Abazović i referent za međunarodnu saradnju, Mirsada Behram.