Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata doktorskog studija "Politehnika" mr. sc. Adisa Bubala

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ sc. Adisa Bubala

II - Naziv doktorske disertacije:

Modeliranje vodostana u svrhu poboljšanja performansi hidroelektrane

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. Dr. sc. Safet Isić, redovni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana: Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – predsjednik Komisije.
  2. Dr. sc. Muris Torlak, vanredni profesor na naučnoj oblasti procesno, energetsko i okolno inžinjerstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, mentor - član Komisije;
  3. Dr. sc. Uroš Karadžić, redovni profesor za oblast Termo i hidro energetika na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore - član Komisije

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i doktorskog studija „Politehnika“.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Rektorata, kancelarija sekretara doktorskog studija „Politehnika“ (A008), svakim danom od 07:30-15:00 sati.