Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Granada
Granada

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u Granadi u zimskom semestru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti.

Razmjena se može ostvariti u svim oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (2), studenti drugog ciklusa (2)

Svi zainteresovani studenti, koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Granadi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 31.03.2020 godine.