Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Svom fakultetu dizajnirali marketing strategiju

Best FIT for your IT career

Svaki dan slušamo o napretku tehnologije i o potrebama tehnologije u današnjici. Tehnologija je tu da olakša poslove za koje bi inače trebalo mnogo vremena. Ljudi koji to omogućuju i koji učestvuju u njenom napretku su mnogo cijenjeni i njihov rad je visoko nagrađivan. Fakultet Infromacijskih Tehnologija (FIT) Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru učestvuje u njihovom stvaranju, u stvaranju visokokvalitetnih IT stručnjaka koji će sutra napraviti program ili mašinu koja će nekome spasiti život, stručnjaka koji će učestvovati u slanju ljudi u svemir, poboljšanju života i mnoge druge stvari.

Upravo u to se uvjerio tim koji je izrađivao marketing projekat za ovaj fakultet. Tim se sačinjavao od 4 člana, to su  Babović Lamija, Fejzić Hana, Handžić Emina i Karaga Amir. Ovaj tim je bio zadužen za dubinsku analizu FIT-a, koristeći tehnike izviđajnog, deskriptivnog i kauzalnog istraživanja, prilikom koje su otkrili šta je to što ga je uzdiglo na poziciju na kojoj je danas.

“FIT je zaista fakultet koji ima šta ponuditi. Iako često čujemo o njemu kao o jednom od najboljih fakulteta u BiH, tek kada analiziramo sve njegove segmente vidimo kvalitet koji on posjeduje. Njegova bitna karakteristika je stalni razvoj i unapređenje kako bi bio u korak sa svjetskim standardima, što naravno daje velike rezultate i povećava broj zainteresovanih kako za studiranje na ovom fakultetu tako i za sam njegov rad,” naglasila je Emina Handžić.

“Između mnogo fakulteta koji nude obrazovanje u IT oblasti, FIT je onaj koji pruža znanje najprikladnije potrebama tržišta rada. Istražujući za potrebe projekta, uvjerili smo se da je FIT fakultet koji godinama stvara profesionalce koji su od prvog dana zaposlenja korisni svojim firmama. Konstantno unapređujući planove i programe FIT svojim studentima daje mogućnost da budu kompletni stručnjaci i prilagodljivi svakom radnom okruženju“, prokomentarisala je Lamija Babović.

Hana Fejzić nije krila oduševljenje rezultatitima do kojih su došli te kreativnim rješenjima koje su predložili menadžmentu Fakulteta. “Ovaj projekat je bio odličan način da istražimo zašto je FIT najbolji izbor, te kako se on razlikuje od ostalih fakulteta u ovoj oblasti. Jedna od glavnih karakteristika FIT-a je inovativnost o čemu svjedoči i činjenica da je FIT bio prva institucija u BiH koja je uvela koncept “učenja na daljinu”. FIT svojim studentima na najadekvatniji način pruža potrebno znanje i vještine iz oblasti IT-a, čime im uveliko pomaže u tome da i oni, sutra, na tržištu rada, budu korak ispred svih.”

„Istraživanjem u ovom projektu upoznali smo se sa svim dobrim i lošim karakteristikama FIT-a, naravno da je tu mnogo više pozitvnih stvari koje i pozicioniraju FIT u sami vrh, a na određene nedostatke smo se fokusirali i ponudili odgovarajuća rješenja. Također, izradom projekta upoznali smo se sa mnogo stvari na koji to način funkcionira i naravno detaljnom analizom uočili da FIT ima veoma dobre perfomanse i prostor za napredak. Nakon izrade projekta sigurno da možemo biti zadovoljni kao studenti sa onim što nam FIT pruža jer smo se naravno bavili i detaljnim istraživanjem konkurencije pa na osnovu toga zaključili da je FIT bio pravi izbor“, kazao je Amir Karaga.

Pojedincu je teško ispravno suditi o nečemu o čemu je čuo samo od drugih ljudi. Naravno, teško je ne uzeti u obzir tuđa mišljenja, ali je potpuno drugačije iskustvo posvetiti se istraživanju i biti u mogućnosti formirati svoje mišljenje bazirano na činjenicama. U ovo se ovaj tim na kraju i uvjerio.