Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana prezentacija naučnoistraživačkih projekata implementiranih u 2019. godini

Prezentacija naučno-istraživačkih projekata akademskog osoblja fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru čija implementacija je trajala u 2019. godini održana je 13.2.2020. godine na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u okviru programa  obilježavanja 43. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Prezentirano je 8 naučno-istraživačkih projekata te su date i kratke informacije o obrazovnim i projektima saradnje sa okruženjem. Naučno-istraživačke projekte je prezentiralo akademsko osoblje (prodekani za naučno-istraživački rad i voditelji projekata) Agromediteranskog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Nastavničkog fakulteta i Pravnog fakulteta, a o  obrazovnim i projektima saradnje sa okruženjem prisutne je kratko informisalo  akademsko osoblje Građevinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Univerzitetskog studija Zdravstvena njega te administrativno osoblje Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

14.2.2020. godine sa početkom u 10:00 sati na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru biti će održana i prezentacija međunarodnih projekata.