Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

K O N K U R S za izbor u zvanja

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta održanog dana 30.1.2020. godine, broj: 101-306-1/20 godine, broj: 101-306-2/20, broj: 101-306-3/20, broj: 101-306-4/20 od 4.2.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje 

 

              K O N K U R S za izbor u zvanje

                          

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:

  1. vanrednog profesora za područje Društvenih nauka, polje Sociologija, grana Posebne sociologije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizaciona jedinica – Nastavnički fakultet (redovno napredovanje), 1 izvršilac.
  2. docenta za područje Tehničkih nauka, polje Mašinstvo, grana Procesno - energetsko mašinstvo na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizaciona jedinica – Mašinski fakultet, 1 izvršilac;
  3. docenta za područje Biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske nauke, grana Radiologija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (bez zasnivanja radnog odnosa), 1 izvršilac;
  4. saradnika za područje Tehničkih nauka, polje Mašinstvo, grana Tehnička mehanika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizaciona jedinica – Mašinski fakultet, 1 izvršilac.

 Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba /20.2.2020. godine/.