Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Dan otvorenih vrata - Research Incubator program za studente postdiplomskih studija

InQuire Evidence2Policy Hub poziva registrovane studente postdiplomskih studija univerziteta u Bosni i Hercegovini na Dan otvrenih vrata Research Incubator programa za studente postdiplomskih studija koji će se održati 18.12.2020. godine sa početkom u 10:00h. Događaj će biti organizovan online, a pozivnicu ćemo uputiti svim studentima koji se registruju na dole navedeni link.


Research Incubator je program podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH, kroz seriju praktičnih radionica u izradi metodologije istraživanja u oblastima društvenih nauka. Polaznici koji budu izabrani za program, pored serije radionica, dobit će pristup podacima u okviru Arhive podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini – DASS-BiH, pristup stručnoj literaturi, pristup bazama istraživačkih pitanja relevantnih za donošenje politika u BiH (Question Bank), pristup softverima i drugim alatima za istraživanje (poput mikrosimulacijskih modela), treninge iz specifičnih metoda istraživanja prilagođenih potrebama polaznika, mogućnost angažovanja istraživača s vodećih svjetskih univerziteta kao savjetnika (ko-mentora). Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH.
Research Incubator je dio InQuire mreže, kroz koju će polaznici osim podrške u dizajniranju prijedloga istraživanja, imati mogućnost da uspostave saradnju sa institucijama i donatorima kao potencijalnim korisnicima rezultata njihovih istraživanja u toku implementacije samog programa. Konačno, polaznici će imati mogućnost korištenja drugih resursa CREDI centra, uključujući pomoć u prikupljanju podataka na terenu, te mogućnost dodatnog angažmana na drugim projektima CREDI-a svim zainteresiranim kandidatima.


Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kandidate da popune formu za registraciju kako bi bili pozvani na Dan otvorenih vrata u okviru kojeg planiramo prezentovati cjelokupan program, način prijave, program stipendiranja, te pružiti mogućnost zainteresiranim kandidatima da postavljaju pitanja.


Ako se niste registrovali, onda to možete uraditi na ovom linku do 17.12.2020: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTGlin4133mtBE1VAo9xvK5y0duTm9dkhkac9-1q4mimzAWw/viewform?usp=sf_link
Za sve dodatne informacije možete posjetiti web-stranicu: www.inquire.ba ili nas kontaktirati putem e-maila: inquire@credi.ba ili na broj telefona 033/205-859.