Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Alexandru Ioan Cuza of Iasi
Alexandru Ioan Cuza of Iasi

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetom u Jašiju

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenstavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, društvene i biheviorističke nauke, biznis i administracija, pravo, biologija i srodne nauke, te informatike i komunikacijskih tehnologija. Kvota je jedan.

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvari razmjenu na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Jašiju treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 12.11.2019. godine.