Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

ERASMUS+ HURBE projekt (obavještenje)

Od 13. do 16. 5. 2019. godine na Univerzitetu u Sarajevu održan je drugi sastanak konzorcijuma Erasmus+ Capacity building projekta „Healthy URBan Environment Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina“ (HURBE) o temi: "Prenos ECTS kredita". U sklopu drugog sastnka održana je i radionica koja ima za cilj razvoj sadržaja predmeta "Zdravo urbano okruženje" ("Healthy urban environment") na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.


Predstavnici Univerziteta na sastanku su bili van. prof. dr. Maja Popovac, v. asst. mr. Merima Salčin, Salko Kovačić i Alim Abazović.
Jedan od općih ciljeva ovog projekta je razviti nove predmete u oblasti zdravog urbanog okruženja i unaprijediti laboratorije Univerziteta u Bosni i Hercegovini, te povećati saradnju i razmjenu između akademskog osoblja, studenata u Bosni i Hercegovini i Evropi.


Koordinator projekta je Univerzitet u Sapiezi, Italija, a od evropskih partnera u projekat su uključeni University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bugarska, te Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet (AF ZG), Hrvatska. Među partnerima iz Bosne i Hercegovine, pored Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Građevinski fakultet, učestvuju i Univerzitet u Sarajevu, Arhitektonski fakultet i Univerzitet u Zenici, Politehnički fakultet.