Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv: Seminar "Upravljanje istraživanjima i pisanje naučnih radova", 8.-12. 7. 2019.

U periodu od 8. 7. 2019. do 12. 7. 2019. na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" bit će održan naučni seminar na temu "Upravljanje istraživanjima i pisanje naučnih radova".

Seminar se održava u organizaciji Univerziteta iz Praga (Czech University of Life Sciences), PPF-a Sveučilišta u Mostaru i domaćina - Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Renomirani predavači, profesori iz Praga, osvrnut će se na preglede i istraživanja literaturnih izvora, postavljanje naučne hipoteze, etička pitanja, te kvalitetno analiziranje podataka i njihovo predstavljanje.

Planirana je dodjela certifikata o učešću na samom kraju seminara.
Svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti putem e-mail af@unmo.ba.