Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 1902/19 od 19.07.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje

KONKURS
za izbor nastavnika u zvanje docent za područje Društvene nauke, polje Ekonomija, grana Međunarodna ekonomija na Ekonomskom fakultetu - 1 izvršilac.