Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Treći rektorski forum u Mostaru

Treći rektorski forum u Mostaru

U petak, 8. 2. 2019. godine rektor Univerziteta, prof. dr. Zlomušica učestvovao je u Trećem rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana.

Prvi rektorski forum SEE/WB održan je u Novom Sadu, a drugi u Zagrebu kada je potpisana i Deklaracija univerziteta.Na trećem forumu koji je održan na Sveučilištu u Mostaru, bilo je govora o stanju i perspektivama visokog obrazovanja zemalja SEE i WB, inicijativama Rektorskog foruma, osnivanju zajednice univerziteta/sveučilišta SEE i WB, a učesnici sa preko 30 univerziteta potpisali su i Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji.

Nakon radnog dijela foruma, rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru,  prof. dr. Elvir Zlomušica predvodio je posjetu i ugodno druženje u staroj jezgri grada u Mostaru.