Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Coimbra logo
Coimbra logo

Stipendije Coimbra Grupe za mlade istraživače

Univerziteti iz Coimbra Grupe nude polusemestralne ili semestralne stipendije za mlade istraživače sa visokoškolskih ustanova BiH i zemalja južne i jugoistočne Europe, sjevera Afrike i Bliskog Istoka.

Osnovni cilj ovih ovog programa jeste da se mladim istraživačima koji su angažovani u svojoj matičnoj instituciji omogući naučno istraživanje u cilju stvoranja akademskih i istraživačkih kontakata.

Može se aplicirati na sljedeće Univerzitete:
- Univerzitet Eötvös Loránd u Budimpešti (Mađarska)
- Univerzitet u Granadi (Španija)
- Karl Franz Univerzitet u Grazu (Austrija)
- Univerzitet u Haidelbergu (Njemačka)
- Univerzitet Alaxandru Ioan Cuza u Iasiju (Rumunija)
- Katolički Univerzitet u Leuvenu (Belgija)
- Univerzitet u Padovi (Italija)
- Univerzitet u Poitiersu (Francuska)
- Univerzitetu u Salmanci (Španija)

Više informacija vezanih za pojedine oblasti istraživanja i Univerzitete na: https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/

Rok za prijavu je: 31. mart 2019. godine.