Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet u Saraland
Univerzitet u Saralandu

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u Saralandu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Saralandu treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 26.02.2019. godine.