Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Omer Halisdemir Univerzitet u Nigdeu
Omer Halisdemir Univerzitet u Nigdeu

Mevlana program razmjene na Omer Halisdemir Univerzitetu u Nigdeu

U sklopu Mevlana programa razmjene, studenti i nastavno osoblje Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru može da aplicira na razmjenu na Omer Halisdemir Univerzitetu u Nigdeu.

Oblasti koje su uključene u razmjenu su historija, engleski i turski jezik. Za studente u oblasti engleskog i turskog kvota je 2 po oblasti dok za historiju kvota je 1. Kvota za nastavno osoblje je dva nastavnika po oblasti.

Studenti koji su u fazi pripreme master radova i doktorskih disertacija ne mogu aplicirati na program. Stipendija pokriva period od jednog semestra. Ukoliko student želi da na razmjeni ostane dva semestra, drugi semester neće biti pokriven stipendijom. Studenti ne smiju biti državljani Republike Turske niti primati stipendiju Republike Turske.

Uslovi za apliciranje za studente su:

- studenti moraju imati status redovnog studenta prvog, drugog ili trećeg ciklusa
- studenti prvog ciklusa moraju imati prosjek 8.5
- studenti drugog i treceg ciklusa moraju imati prosjek 9.00

Uslovi za apliciranje za nastavnike:

- Nastavnici moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu u zvanju docenta.

Potrebni dokumenti za studente:

- Aplikacijski formular za studente.
- Prepis ocjena
- Kopija pasoša sa slikom
- Certifikat o znanju turskog/engleskog jezika. Minimalni rezultat ispita jezika (turskog ili engleskog) mora biti 50% od 100%. Za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prihvatljivi su univerzitetski certifikati za mobilnot koji su besplatni. Svi zaiteresovani studenti treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju putem maila international@unmo.ba kako bi položili test.

Potrebni dokumenti za akademsko osoblje:

- Informacijski formular za akademsko osoblje
- CV
- Kopija pasoša sa slikom


Aplikacije se šalju putem maila mevlana@ohu.edu.tr do 22.02.2019.

Više informacija na http://www.ohu.edu.tr/mevlanaexchange/announcement/13906