Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Kirikale Univerzitet logo
Kirikale Univerzitet logo

Mevlana program razmjene na Kirikale Univerzitetu

U sklopu Mevlana programa razmjene, studenti i akademsko osoblje mogu aplicirati za razmjenu u 2019-2020 akademskoj godini na Kirikale Univerzitetu, Republika Turska.
Studenti i nastavno osoblje mogu aplicirati na sve oblasti društvenih i humanističkih nauka. Kvota za studente je 2 po oblasti dok je kvota za nastavnike je jedan po oblasti.
Uslovi prijave za studente:
- Prosjek ocjena za studente na dodiplomskom studiju prosjek ocjena mora biti veći od 8.50.
- Prosjek ocjena za studente master ili doktorskog studija moraju imati prosjek ocjna veći od 9.00.
Studenti treba da pošalju:
- Prijavni obrazac
- Prepis ocjena
- Kopiju pasoša (stranica sa slikom)
- Certifikat o znanju turskog/engleskog jezika. Minimalni rezultat ispita jezika (turskog ili engleskog) mora biti 50% od 100%. Za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prihvatljivi su univerzitetski certifikati za mobilnot koji su besplatni. Svi zaiteresovani studenti treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju putem maila international@unmo.ba kako bi položili test.
Studenti koji su u fazi pripreme master radova i doktorskih disertacija ne mogu aplicirati na program. Stipendija pokriva period od jednog semestra. Ukoliko student zeli da na razmjeni ostane dva semestra, drugi semester neće biti pokriven stipendijom. Studenti ne smiju biti Državljani Republike Turske niti primati stipendiju Republike Turske.

Uslovi za apliciranje za nastavnike:
- Nastavnici moraju biti stalno uposlenici Univerziteta u zvanju docenta.
Aplikacijski dokumenti za akademso osoblje:
- Obrazac za informacije o akademskom osoblju
- CV na engleskom
- Akademski portofolio

Svi zainteresovani studenti i akademsko osoblje mogu da pošalju potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi (pdf. format) najkasnije do 28. februara. na email Kancelarije za međunarodnu saradnju: international@unmo.ba
Više informacija kao i aplikacijski formulari na: http://abofisi.kku.edu.tr