Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Kick off sastanak Erasmus+ projekta HURBE

Od 11. do 13. februara 2019. godine na Univerzitetu "La Sapienza" u Rimu održan je Kick off sastanak Erasmus+ CapacityBuilding projekta „Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina" (HURBE). 

Naš Univerzitet je u ovom projektu nosilac radnog paketa - WP Diseminacija.

Koordinator projekta je Univerzitet "La Sapienza" iz Rima, a partneri su University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia Bulgaria i Sveučilište u Zagrebu. Od partnera iz zemalja zapadnog Balkana, pored Univerziteta „Džemal Bijedić" iz Mostara, učestvuju i Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Zenici.

Predstavnici Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru su bili prof. dr. Maja Popovac, prof. dr. Merima Šahinagić-Isović i v. asst. mr. Marko Ćećez.