Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
USN - Ljetna škola
USN - Ljetna škola

Otvorene aplikacije za osmu Međunarodnu ljetnu školu Mostar iz međunarodnih ljudskih prava i socijalnog poduzetništva

Osma po redu Međunarodna ljetna škola u Mostaru će se održati u periodu od  1. do 13. juna 2020. godine na Sveučilištu u  Mostaru. Fokus ovogodišnje ljetne škole će biti na najozbiljnijim međunarodnim zločinima i socijalnom poduzetništvu. Po završetku ljetne škole studentima će biti dodijeljeno 7.5 ECTS. 

 

Rok za podnošenje aplikacija za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru je 15.april 2020.

 

Pravo prijave imaju svi redovno upisani studenti dodiplomskog studija koji mogu da prate predavanja na engleskom jeziku. Predavanja iz međunarodnih ljudskih prava i socijalnog poduzetništva su osmišljena za studente dodiplomskog studija sa naglaskom na društvene nauke, pravo, političke i humanističke nauke. Socijalno poduzetništvo je također pogodno za studente tehničkih fakulteta. 

 

On line aplikacija na https://www.usn.no/english/academics/how-to-apply/applications-for-international-summer-schools/ 

 

Više o ljetnoj školi na https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/international-summer-school-mostar/