Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Wszechnica Polska University in Warsaw
Wszechnica Polska University in Warsaw

Mogućnost razmjene nenastavnog osoblja na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi u ljetnom semesteru 2019/20

Nominovati se može samo stalno uposleno nenastavno osoblje Univerziteta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati je engleski jezik. Kvota je jedan.

Zainteresovano nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Wszechnica Polska Univerzitetu u Varšavi treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 09.01.2020. godine.