Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o javnoj nabavci

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na osnovu Odluke Rektora Univerziteta raspisuje javni poziv za dostavu ponuda u postupku nabavke radova na rekonstrukciji dva toaleta u zgradi Rektorata Univerziteta.

Tendersku dokumentaciju zainteresovani mogu preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki.