Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerza v Mariboru
Univerza v Mariboru

Mogućnost razmjene studenta na Univerzitetu u Mariboru

 

U okviru Erasmus+ KA 107 programa razmjene, studenti našeg Univerziteta se mogu nominovati za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji za ljetni semestar akademske 2019/20 godine. Na program razmjene se ne mogu nominovati studenti prve godine dodiplomskog studija, apsolventi i imatrikulanti. Kvota za Bosnu i Hercegovinu je 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetom u Mariboru treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere. Krajnji rok za nominaciju je 13.09.2019. godine.

Nominacija studenta treba da sadrži sljedeće dokumente:
1. Nominacijski formular i Ugovor o učenju – dokumenti se preuzimaju sa linka https://studentexchange.um.si/ (type mobility: CREDIT MOBILITY). Dokument mora biti potpisan od strane studenta i Erasmus+ koordinatora ili odgovorne osobe na fakultetu i Erasmus institucijskog koordinatora univerziteta sa kojeg dolazi student.
2. Prepis ocjena – prepis ocjena svih položenih ispita za svaku godinu sa prosjekom ocjena.
3. Potvrda o poznavanju engleskog jezika – najmanje nivo B1. Dokaz o poznavanju engleskog jezika izdaje instutucija domaćina
4. Potpisana izjava o već ostvarenoj mobilnosti studenta
5. Potpisana izjava o prebivalištu, državljanstvu i rođenju.
6. Motivacijsko pismo – maksimalno 1 stranica A4 , potpisano od strane studenta koji aplicira.
7. CV (Europass) sa navedenim dodatnim aktivnostima
8. Potvrda o statusu redovnog studenta
9. Ovjerena kopija lične karte ili pasoša.

Više o pozivu: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx