Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Potpisan sporazum o saradnji sa JU Muzej Hercegovine

U utorak, 9. 4. 2019. godine u prostorijama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru ozvaničena je dugogodišnja produktivna saradnja između JU Muzej Hercegovine i Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Činu potpisivanja sporazuma o saradnji između direktora Muzeja, g. Asima Krhana i rektora Univerziteta, prof. dr. Elvira Zlomušice, prisustvovali su predstavnici Odsjeka za historiju Fakulteta humanističkih nauka - šef Odsjeka doc. dr. Faruk Taslidža, te nastavno osoblje Odsjeka - prof. dr. Adnan Velagić, doc. dr. Adis Zilić, doc. dr. Almir Marić i mr. Emina Šafro.

Sporazum o saradnji podrazumijeva uzajamnu podršku Univerziteta i Muzeja u predstojećim zajedničkim projektima, te predviđa aktivniju ulogu studenata i studentica u kulturnim djelatnostima ove respektabilne ustanove, a sa ciljem promovisanja kulturno-historijske baštine i organizacije različitih edukativnih i kulturnih događaja.