Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o nabavci službenog vozila Univerziteta

U ime Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (u daljem tekstu: Univerzitet) pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom.

Tendersku dokumentaciju može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki.