Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu jugoistočne Norveške

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Oblasti na koje se može aplicirati su: engleski jezik, ekonomija, mašinstvo i informacijske tehnologije.

Prema inter-institucijskom ugovoru Univerziteta jugoistočne Norveške i Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, kvota za nominovane studente je dva. Kvote su podložne promjenama u skladu sa budžetom koji se odobri univerzitetu koordinatoru.

Korisni linkovi: https://www.usn.no/english/ i www.usn.no/academics/find-courses/

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu jugoistočne Norveške treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 21.09.2018.

Ostali pozivi razmjene studenta bit će naknadno objavljeni.