Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Oblasti na koje se može aplicirati su biologija, građevina, mašinstvo, ekonomija, poljoprivreda i pravo.

Prema inter-institucijskom ugovoru između Katoličkog univerziteta u Lilu i Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, kvota za nominovane studente je dva. Kvote su podložne promjenama u skladu sa budžetom koji se odobri univerzitetu koordinatoru.

Korisni linkovi: http://www.univ-catholille.fr i http://www.univ-catholille.fr/our-academic-departements/search-course.asp

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Katoličkom univerzitetu u Lillu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 21.09.2018.

Ostali pozivi razmjene studenta bit će naknadno objavljeni.

UCLille Exchange Information 2018-2019_MIC270718.pdf