Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
STINT

Treći sastanak konzorcija projekta STINT

Treći sastanak konzorcija projekta "Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustavama u Bosni i Hercegovini" (skraćeno STINT) u okviru Erasmus+ programa je održan od 25.09. do 29.09.2018. godine na Politehničkom Univerzitetu u Portu. 

Tokom prvog dana sastanka parneri na projektu su se osvrnuli na dosadašnje aktivnosti u okviru projekta, analizirali ostvarene aktivnosti u okviru radnih paketa i dali prijedloge i zaključke vezane za dalji tok projekta. Drugog dana sastanka su predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine učesnicima projekta predstavili vodič za procjenu kvaliteta internacionalizacije na osnovu razvijenih kriterijuma za evaluaciju internacionalizacije.Treći dan je razmatrana finansijska pitanja i izvještaji svih učesnika na projektu. 

Na sastanku je ispred Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prisustvovala prof. dr. Maja Kazazić, prorektor za međunarodnu saradnju i Alim Abazović, referent za osiguranje kvaliteta i ECTS.