Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Dan međunarodne saradnje 2018
Dan međunarodne saradnje 2018

Održan Dan međunarodne saradnje

U sklopu Sedmice međunarodne saradnje na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, u utorak 16.10.2018. od 11:00 do 13:30 u Amfiteatru broj 2 na Ekonomskom fakultetu održan je Dan međunarodne saradnje tokom kojeg su predstavljeni programi razmjena na koje studenti, nastavno i administrativno osoblje Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru mogu da apliciraju.

Predstavljeni su svi univerziteti sa kojima Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru ima saradnju u okviru Erasmus+ KA 107 programa razmjene. Predstavljeni su i Mevlana program razmjene, DAAD, CEEPUS program kao i program stipendija Republike Turske.

Predstavnici Nova de Lisboa iz Lisabona, Ondokuz Mayis Univerziteta u Samsunu, Katoličkog Univerziteta u Lilu, Claude Bernard Lion 1 Univerziteta, Univerziteta u Mariboru, Univerziteta u Granadi, Univerziteta jugoistočne Norveške, Univerziteta u Lleidi i Univerziteta u Bolonji su bili prisutni na Danu međunarodne saradnje i studentima su pružili sve potrebne informacije.

Studenti koji su bili na razmjeni su podjelili svoje iskustvo boravka na univerzitetima koji su im bili domaćini tokom njihovog perioda mobilnosti.

Na Danu međunarodne saradnje su bili prisutni i predstavnici Tehnološkog Univerziteta, Belfort Montbeliard, Univerziteta Paris8, Univerziteta za ekonomiju u biznis u Beču, Philipps Univerzitet u Marburgu i Mendel Univerzitetu Brnu sa kojima Univerzitet nema saradnju.

Sedmice međunarodne saradnje se održava od 15.10. do 19.10.2018.