Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor nastavnika i saradnika

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101-1900/18 od 17.7.2018. godine i broj: 101-2048/18 od 5.9.2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta: